EVENT MEDICAL SOLUTIONS

Profesionálne zabezpečovanie zdravotníckej služby

Podujatia

Profesionálne zabezpečovanie zdravotníckej služby a asistenčných služieb počas kultúrno - spoločensko - športových podujatí na území našej krajiny.

Vzdelávanie

Strategická súčasť firemného portfólia pre oblasť bezpečnosti, prvej pomoci a prevencie chorôb pre širokú verejnosť, firemné inštitúcie aj jednotlivcov.

Transporty

Poskytujeme dopravnú zdravotnú službu pre našich klientov — samoplatcov. Bezpečné a komfortné transporty ambulanciami do zdravotníckych a zo zdravotníckych zariadení alebo do domáceho prostredia.

O NÁS

Záchranná služba — Event Medical Solutions je slovenský poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý zabezpečuje spoločenské a športové podujatia na území Slovenskej republiky, poskytuje široké spektrum vzdelávacích aktivít v oblasti bezpečnosti aj predlekárskej prvej pomoci, organizuje či sprostredkuje teambuildingové aktivity pre firemných klientov a zabezpečuje dopravnú zdravotnícku službu na celom území našej krajiny.

PREČO SI VYBRAŤ NÁS

Profesionalita

Tím našich profesionálov — zdravotníckych záchranárov, lekárov aj sestier — ľudsky aj odborne pripravení pomôcť a poradiť svojim klientom.

Dostupnosť

Ku každému podujatiu či teambuildingu pristupujeme v spolupráci s klientmi individuálne a preto vo výsledku vieme spoľahlivo zohľadniť predstavy, ciele, ale aj možnosti zadávateľa.

Inovácie

Klienti k nám často prinášajú osobité predstavy na naše spoločné projekty a my sme vždy pripravení prispôsobiť sa. Veľmi radi pracujeme na nových nápadoch aj inovatívnych myšlienkach.

Zaujali vás naše služby?
Kontaktujte nás a my sa vám ozveme.

REFERENCIE

KONTAKT
Súhlasím so spracovaním osobných údajov*