Primárnou úlohu našej spoločnosti je profesionálne zabezpečovanie zdravotníckej služby počas kultúrno-spoločensko-športových podujatí na území celej krajiny prostredníctvom nášho spoľahlivého tímu zdravotníckych záchranárov, lekárov a sestier. Činnosti asistencií na slovenskom trhu pripravujeme, realizujeme a vyhodnocujeme už viac ako šesť rokov, počas ktorých sme prešli významnou štrukturálnou prestavbou, ktorá nám zabezpečila stabilný tím profesionálov a spokojných klientov.

Pre privátne skupiny aj organizátorov masových podujatí pravidelne pripravujeme a realizujeme komplexné zabezpečenie zdravotníckej služby pre účely poskytnutia neodkladnej zdravotníckej prvej pomoci v požadovanom rozsahu.

Kto je povinný zabezpečiť zdravotnú službu ?

Povinnosť personálne a materiálno-technicky zabezpečiť zdravotnú službu má každý usporiadateľ kultúrneho, spoločenského či športového podujatia. Primerané zabezpečenie zdravotnej asistencie vyplýva vždy z charakteru či povahy podujatia a počtu účastníkov pripravovanej aktivity (vrátane organizačného štábu).

Komplexné zabezpečenie zdravotnej služby poskytujeme počas:

športových podujatí: od malých skupinových sústredení s individuálnou starostlivosťou o účastníkov až po masové športové podujatia s účasťou niekoľkých tisíc civilistov

kultúrnych podujatí: koncerty, festivaly, konferencie, sympóziá či výstavy

firemných eventov: porady, kongresy a teambuilding

Rozsah zabezpečenia zdravotnej služby vždy závisí od charakteru podujatia, počtu účastníkov a požiadaviek klienta.
Radi Vám vypracujeme individuálny návrh na zabezpečenie zdravotnej služby počas Vášho podujatia.
Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním osobných údajov*