Strategickou súčasťou nášho firemného portfólia je systematické vzdelávanie širokej verejnosti v základoch predlekárskej prvej pomoci. Činnosti súvisiace so vzdelávaním detí aj dospelých pri záchrane ľudského života realizujeme vždy individuálnou formou a po dohode s klientom.
Vzdelávanie klientov zabezpečujeme v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

Pre jednotlivcov, malé skupiny, ale aj firemné klientely ponúkame:

Semináre prvej pomoci

Vzdelávacia aktivita v oblasti predlekárskej prvej pomoci so zameraním na praktické zvládnutie manažmentu o kriticky chorú osobu v rozsahu laickej prvej pomoci s cieľom zvládnutia rozpoznania závažných stavov a aplikovania efektívnych postupov najmä pri:

– oživovaní osôb

– dusení sa

– používaní automatického externého defibrilátora a správnej a účelnej komunikácii na linkách tiesňového volania

Akreditované kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a zamestnancov

Pre jednotlivcov či organizácie pravidelne zabezpečujeme a sprostredkujeme prípravu aj realizáciu akreditovaných kurzov prvej pomoci v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. o požiadavkách na kurz prvej pomoci v spolupráci s našimi výhradnými partnermi.

Viete ako použiť vo vašej firme automatický externý defibrilátor (AED)?

Praktická vzdelávacia aktivita pre vašich zamestnancov zameraná na reálne zvládnutie neodkladnej resuscitácie na pracovisku za použitia AED – prístroja, ktorý je navrhnutý pre obsluhu akýmkoľvek laikom v krízovej situácii.

Prístroj, ktorý sám rozhodne o nutnosti podať osobe elektrický výboj je už dnes dostupný takmer v každom obchodnom centre, na letiskách, vlakových aj autobusových staniciach či na úradoch alebo v turistických centrách .. viete ho však použiť ?

Kontaktný formulár
Súhlasím so spracovaním osobných údajov*